Lotgenotencontact

Een zelfhulpgroep is zoveel meer dan een ‘praatgroep’. In werkelijkheid kan het gaan om een sociale activiteit, een voordracht, samen eten… De ene keer kan het een informele babbel zijn, en een andere keer een meer uitgelijnde vergadering. Je ontmoet er telkens mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jijzelf. Met hen kan je je bezorgdheden en frustraties delen maar vooral oplossingen uitwisselen en bedenken voor wat moeilijk gaat.

Informatiepunt

Je kan bij een zelfhulpgroep terecht voor antwoorden op de vragen waarmee je worstelt. Artsen of hulpverleners belichten je situatie veelal vanuit de medische of juridische hoek. Zelfhulpgroepen kunnen je echter helpen vanuit hun ervaringskennis. Hoe ga je van dag tot dag om met de situatie waarin je verkeert? Wat betekent het voor jezelf, je familie, je werk, relaties, de kwaliteit van je leven?

Praktische hulp

Een plotse ziekte of aandoening plaatst je soms voor onverwachte problemen. Zelfhulpgroepen zijn doorgaans goed op de hoogte van dat soort praktische kwesties. Ze verwijzen je door naar de juiste instanties, vertellen je waar je terechtkunt. Je krijgt er tips die je leven eenvoudiger maken. Of wie weet, krijg je er letterlijk een helpende hand.

Sociale contacten

Bij familie of vrienden stuit je soms op onbegrip voor je situatie. Misschien vallen veel van je vertrouwde vrienden weg en zoek je een nieuwe vriendenkring. Bij een zelfhulpgroep kan je opnieuw er weer bij horen. Je kan er geborgenheid vinden. De sociale contacten binnen de groep kunnen de eerste stap zijn om erbuiten weer een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen.

Belangenbehartiging

Je kan je rechten laten gelden via bepaalde groepen. Veel patiëntenverenigingen komen op voor de belangen van hun leden. Ze streven naar inspraak in het beleid en hopen zo tot een kwalitatieve en toegankelijke zorg te komen.

26 juni 2017 was een belangrijke dag voor onze vereniging. Op die dag werd er een samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend tussen AZ Delta en de Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare v.z.w.

De samenwerkingsdossiers moeten helpen om onze patiëntenvereniging beter bekend te maken in het ziekenhuis, ons aanbod aan de patiënten te ondersteunen door de medewerkers van de zorginstelling en te zorgen voor een constructieve wederzijdse communicatie tussen de VNR en AZ Delta.

De verenigingen krijgen een stem in het beleid, ze kunnen feedback geven over hun ervaringen in het ziekenhuis om zo nodig bij te sturen in functie van de kwaliteitsverbetering. Het ziekenhuis stelt een centrale aanspreekpersoon aan, maar ook een contactpersoon op de betrokken afdeling.

Voorzitter Gino Mathys ondertekende het akkoord namens Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare, Algemeen Directeur Johan Hellings en Dr. Stefan Vandecandelaere, directeur kwaliteit en zorginnovatie namens AZ Delta.

 

 

Medische Artikels

In ons tijdschrift wordt elke editie een (para-)medisch artikel gepubliceerd, op maat van de patiënten. Ook na een symposium of naar aanleiding van een concrete vraag van een patiënt ontstaat soms een artikel.

We hebben deze voor U gebundeld onder deze rubriek publicaties. Er staat heel wat informatie in met betrekking tot dialyse en transplantatie.

Bekijk hier onze artikels