Jaarlijks gaan we op weekend van zaterdagmorgen tot zondagavond. Dit biedt heel wat meer mogelijkheden maar vraagt ook meer organisatie. Een weekend is een goede manier om er eens uit te zijn zonder dat men naar een ander dialysecentrum moet. Enkele vb: Amsterdam, Parijs, Ardennen, Champagnestreek, …

Medische Artikels

In ons tijdschrift wordt elke editie een (para-)medisch artikel gepubliceerd, op maat van de patiënten. Ook na een symposium of naar aanleiding van een concrete vraag van een patiënt ontstaat soms een artikel.

We hebben deze voor U gebundeld onder deze rubriek publicaties. Er staat heel wat informatie in met betrekking tot dialyse en transplantatie.

Bekijk hier onze artikels